Audit

Een audit is een officiële en onpartijdige beoordeling van de werking en het gebruik van (een deel van) het kwaliteitssysteem met als doel dat systeem te verbeteren.

Heeft dit artikel geholpen?