1. Home
  2. Disclaimer

Disclaimer

Alle intellectuele eigendomsrechten op het materiaal dat op de Website voorkomt berusten bij VFB® Academy of aan haar gelieerde ondernemingen. Het gebruik, openbaarmaking en/of verveelvoudiging van dat materiaal zonder toestemming van VFB® Academy is verboden.

VFB® Academy heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden van het geplaatste materiaal te achterhalen. De aard van het materiaal brengt evenwel met zich mee dat vrij te verkrijgen is bij andere openbare bronnen.

Zij die menen rechten te kunnen doen gelden kunnen zich melden via: redactie@functioneelbeheer.nl.

Ondanks de zorg die VFB® Academy aan het beheer van haar website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend, op welke wijze dan ook. VFB® Academy garandeert geen de ongestoorde en ononderbroken werking van de Website of de door haar geleverde of gebruikte diensten. VFB® Academy is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade in verband met het gebruik van de Website of links van websites van derden. Op het gebruik van de Website en alle daarop gestelde voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.