1. Home
  2. Wat doet de functioneel beheerder?

Wat doet de functioneel beheerder?

Om uit te leggen wat functioneel beheer precies is, maken we gebruik van het negenvlaksmodel van Rik Maes (officieel het Amsterdams Informatiemanagement Model, AIM). Dit model kun je gebruiken als een kaart. Een kaart om je te oriënteren op de relatie tussen de business en ICT.

Zodra je een “kaart” van de situatie hebt kun je makkelijker als functioneel beheerder bepalen wie je belangrijkste belanghebbenden zijn.

Het is de primaire taak van een functioneel beheerder om vooral ‘business operations’ (gebruikers) (links onder) te faciliteren. Op die plek vindt de daadwerkelijke overdracht plaats vanuit de organisatie richting de klant/relaties. De activiteiten die hier plaatsvinden zorgen voor het bestaansrecht van een organisatie!

Wat is een functioneel beheerder?

Een functioneel beheerder is dé adviseur op operationeel niveau als het gaat om de informatievoorziening binnen een organisatie. Hij of zij heeft de kennis, kunde en ervaring die nodig is om een bepaalde verandering in die informatievoorziening teweeg te brengen. In feite zorgt de functioneel beheerder voor een betrouwbare, wendbare, schaalbare en innovatieve informatievoorziening.

Het takenpakket van een functioneel beheerder is heel divers. In grote lijnen onderscheiden wij drie aandachtsgebieden met elk drie activiteiten.

We noemen dit het 3×3 model voor functioneel beheer die functioneel beheerders kunnen gebruiken in hun praktijk. Dit model is gebaseerd op eigen ervaringen en observaties in de praktijk.

ONDERSTEUNEN

GEBRUIKEN

Het proces Gebruiken heeft betrekking op het ondersteunen van de gebruikersorganisatie om de bestaande informatievoorziening zo goed mogelijk te kunnen benutten. Het doel van dit proces is ervoor te zorgen dat de gebruikersorganisatie effectief en efficiënt kan werken met de bestaande informatievoorziening.

BEHEREN

Het proces Beheren heeft betrekking op het onderhouden van de bestaande informatievoorziening, zodat de continuïteit, veiligheid en betrouwbaarheid van die informatievoorziening wordt gewaarborgd.

BEWAKEN

Het proces Bewaken heeft betrekking op het monitoren van de bestaande informatievoorziening, om problemen te ontdekken of te voorkomen en zodoende de continuïteit, veiligheid en betrouwbaarheid van die informatievoorziening te waarborgen.

Hoe wordt je een functioneel beheerder?

Om uit te leggen welke opleidingsmogelijkheden voor functioneel beheer er zijn is het goed om uit te leggen wat de verschillen zijn tussen een opleiding, een cursus of een training. Vervolgens kun je bepalen welke vorm je als functioneel beheerder kiest om kennis en vaardigheden op te doen.

Een opleiding, een cursus en een training zijn drie verschillende vormen van educatie. Ze zijn alle drie gericht zijn op het aanleren van nieuwe kennis of vaardigheden. Toch zijn er belangrijke verschillen.

Opleiding

Een opleiding is een gestructureerd en geformaliseerd leerproces dat is gericht op het behalen van een diploma, certificaat of een graad

Cursus

Een cursus is een kortere educatieve activiteit, die gericht is op het aanleren van specifieke kennis of vaardigheden. Cursussen kunnen variëren in lengte, van enkele dagen tot enkele weken, en worden meestal gegeven door een instelling voor volwassenenonderwijs of een professionele organisatie. Cursussen kunnen ook worden gegeven als onderdeel van een opleiding.

Training

Training is gericht op het aanleren van praktische vaardigheden en is meestal gericht op het verbeteren van de prestaties op de werkplek. Een training kan variëren in lengte en intensiteit en kan worden gegeven door een professionele trainer of een interne trainer in een organisatie. De training kan zowel klassikale als praktische elementen bevatten en kan ook online worden gegeven.

Kortom, een opleiding is een meer uitgebreide en formele educatieve activiteit gericht op het behalen van een diploma of graad, terwijl een cursus gericht is op het aanleren van specifieke kennis of vaardigheden en training gericht is op het verbeteren van prestaties op de werkplek.

In het hoger onderwijs wordt er weinig besteed aan de rol van de functioneel beheerder. De enige opleiding die enigszins opleidt tot functioneel beheerder is bedrijfskundige informatica. Er bestaat dus geen HBO opleiding om functioneel beheerder te worden.. Wel bestaat er een Vakopleiding Functioneel beheer. Deze opleiding is gebaseerd op “Hét handboek voor de functioneel beheerder“. Een boek wat een grote impact heeft op het vakgebied en de vakgenoten.

Vakopleiding Functioneel Beheer

De Vakopleiding Functioneel Beheer® (VFB®) is gebaseerd op de bestseller Hét Handboek voor de functioneel beheerder van Daniël E. Brouwer. De opleiding is net zo praktisch ingericht als Hét Handboek. Het voorziet de moderne functioneel beheerder van de juiste handvatten en gereedschappen om nog meer impact te kunnen maken in de dagelijkse praktijk. De Vakopleiding Functioneel Beheer® (VFB®) wordt uitsluitend verzorgd door experts uit de praktijk en is ‘interactief’ en ‘hands-on’.

De opleiding is geschikt voor alle functioneel beheerders, beginner of ervaren. Met de praktische aard van de opleiding onderscheiden wij ons van andere opleidingen. We benaderen elke situatie vanuit de functioneel beheerder en niet vanuit een theoretisch model. Je krijgt oplossingen aangereikt voor allerlei problemen en situaties waarmee je dagelijks te maken hebt.