1. Home
  2. Learning bites
  3. Het 9-vlaksmodel van Rik Maes: een referentiemodel voor informatiemanagement

Het 9-vlaksmodel van Rik Maes: een referentiemodel voor informatiemanagement

Het 9-vlaksmodel van Rik Maes is een referentiemodel voor informatiemanagement en is vooral bedoeld als hulpstuk om over informatiemanagement te praten. Het model is niet wetenschappelijk onderbouwd en afgeleid van het Strategic-Alignment model van Henderson en Venkatraman (Henderson & Venkatraman, 1993) 

Besturingsdomeinen

In het model zijn drie besturingsdomeinen verwerkt: 

Business

Het domein waarin de gebruikersorganisatie zich bevindt; Binnen dit domein staan de bedrijfsprocessen van de eigen organisatie centraal. De business kolom heeft de verantwoordelijkheid over het beschikbaar krijgen en toepassen van de informatievoorziening, deze verantwoordelijkheid wordt echter gedelegeerd naar het domein ‘informatiemanagement‘. 

Informatiemanagement

Het domein waarin de vertaling plaatsvindt van en aansluiting vindt tussen de Business en ICT ten aanzien van informatievoorzieningDe vertaling van de informatiebehoefte die aanwezig is binnen het business domein naar specificaties van de informatievoorziening en de aansturing met betrekking tot de realisatie ervan valt binnen dit domein. Dit domein kan gezien worden als functioneel beheer in brede zin. De verantwoordelijkheid voor het leveren van de gewenste informatievoorziening valt binnen dit domein, maar delegeert het leveren ervan naar het domein ‘Informatietechnologie’. 

Informatietechnologie

Het domein waarin de ontwikkeling en gebruik van de ICT centraal staat; Het zorgdragen voor de realisatie van de specificaties ten behoeve van de gewenste informatievoorziening valt binnen dit domein. De realisatie gebeurt onder vooraf overeengekomen afspraken.  

Drie niveaus

De besturingsdomeinen zijn elk verdeeld over drie niveaus: strategisch, tactisch en operationeel. Door gebruik van deze niveaus kan een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende te realiseren doelen.  

Strategisch niveau

Op het strategische niveau worden de lange- en middellange termijn doelen bepaald.

Tactisch niveau

Op het tactische niveau worden de strategische doelen vertaald naar concrete doelen.

Operationeel niveau

Op het operationele niveau worden de tactische doelen gerealiseerd.

Het 9-vlaksmodel

Het 9-vlaksmodel biedt ondersteuning op een abstract niveau. De Business- en ICT kolommen zijn weergegeven waardoor ondersteuning geboden wordt bij het in kaart brengen van de huidige situatie. 

Was this article helpful?