Accountability

Accountability is het principe dat individuen, organisaties en de gemeenschap verplicht zijn aan anderen verantwoording af te leggen voor hun acties.

Was this article helpful?