Autorisatie

Autorisatie is het proces waarbij een gebruiker toestemming krijgt om toegang te krijgen tot bepaalde informatie, middelen, systemen of functies. Dit gebeurt door een bevoegde persoon of autoriteit die het niveau van toegang bepaalt op basis van de vereiste veiligheidsnormen. Autorisatie helpt bij het beschermen van gevoelige informatie en voorkomt ongeautoriseerde toegang.

Was this article helpful?