Beheer

Beheer is het proces van het plannen, organiseren, coördineren en controleren van verschillende activiteiten en middelen met als doel het behalen van vooraf vastgestelde doelen. Het is het verzekeren van een zo optimaal mogelijke staat van een object, waarbij wordt gestreefd naar de juiste balans tussen aanpassing en continuïteit.

Was this article helpful?