Beschikbaarheid

De mate waarin een beheerobject of (ICT-)dienst in staat is om de gewenste functionaliteit te bieden op een bepaald ogenblik of voor een bepaalde tijdsduur.

Was this article helpful?