1. Home
  2. Learning bites
  3. Bevinding; definitie, betekenis en gebruik

Bevinding; definitie, betekenis en gebruik

Wat is een ‘Bevinding’?

Een bevinding is een observatie, ontdekking of conclusie. Het wordt bereikt na het uitvoeren van onderzoek, het doen van experimenten of het analyseren van gegevens. Het kan een positieve of negatieve uitkomst hebben.

Voordelen van ‘Bevinding’ voor functioneel beheerders

Een functioneel beheerder kan een bevinding gebruiken om een probleem of verbeterpunt te identificeren en te documenteren. Vervolgens kan de functioneel beheerder het probleem verder onderzoeken, oplossen of doorsturen naar de juiste persoon of afdeling. De bevinding kan ook worden gebruikt om het systeem te verbeteren of te optimaliseren.

Valkuilen in gebruik voor functioneel beheerders

Er zijn verschillende valkuilen voor functioneel beheer bij het gebruik van bevindingen:

Ten eerste kan het gebeuren dat bevindingen niet goed worden gedocumenteerd. Daardoor gaat belangrijke informatie verloren. Problemen kunnen dan niet goed worden opgelost. 

Een andere valkuil is dat bevindingen niet consistent worden geëvalueerd en geprioriteerd. Daardoor worden belangrijke problemen over het hoofd gezien. Of minder belangrijke problemen krijgen onnodig veel aandacht.

Een derde valkuil is dat bevindingen niet goed worden gecommuniceerd naar de juiste belanghebbenden. Daardoor ontstaat er verwarring over wie verantwoordelijk is voor het oplossen van het probleem. Ook kan het voorkomen dat er te veel nadruk wordt gelegd op het oplossen van individuele problemen. Dan er geen aandacht wordt besteed aan het verbeteren van het systeem als geheel.

Tot slot kan het voorkomen dat bevindingen niet goed worden geïntegreerd in de bredere bedrijfsprocessen en strategieën. Daardoor wordt de waarde ervan voor het bedrijf niet optimaal benut. Om deze valkuilen te voorkomen is het belangrijk om een gestructureerde en consistente aanpak te hanteren. En bij het beheren van bevindingen goede communicatie en samenwerking te krijgen tussen alle betrokken partijen.

Heeft dit artikel geholpen?