Bevinding

Een bevinding is een geconstateerd verschil tussen de actuele status en de vereiste status van een product. Bevindingen kunnen leiden tot acceptatie of (tijdelijke) afwijzing. Bevindingen worden altijd vastgelegd.

Was this article helpful?