1. Home
  2. Learning bites
  3. BPM – de voordelen en valkuilen voor functioneel beheer

BPM – de voordelen en valkuilen voor functioneel beheer

Wat is ‘BPM’?

BPM (Business Process Management) is een methodologie voor het ontwerpen, implementeren, monitoren en optimaliseren van bedrijfsprocessen. Het helpt om de efficiëntie, effectiviteit en kwaliteit van een organisatie te verbeteren en zo haar doelen te bereiken.

Voordelen van ‘BPM’ voor functioneel beheer

Als functioneel beheerder kan je met BPM de bedrijfsprocessen van een organisatie modelleren, analyseren en verbeteren. Je kan hierbij gebruik maken van BPMN-diagrammen, procesmodelleringssoftware en tools voor procesanalyse. Hierdoor krijg je inzicht in hoe processen verlopen en welke verbeteringen mogelijk zijn. Je kan ook veranderingen in processen doorvoeren en deze communiceren naar de betrokken belanghebbenden. Op die manier draag je bij aan de optimalisatie van de bedrijfsprocessen. Tegelijkertijd verbeter je de prestaties van de organisatie.

Valkuilen in het gebruik

Er zijn verschillende valkuilen waar functioneel beheerders tegenaan kunnen lopen bij het gebruik van BPM. Een belangrijke valkuil is dat BPM-projecten te groot worden aangepakt. Daardoor gaat het overzicht verloren en het project wordt te complex. Het is daarom belangrijk om de scope van het project duidelijk af te bakenen en de stappen in het BPM-proces stap voor stap te doorlopen.

Een andere valkuil is dat er te weinig aandacht wordt besteed aan de betrokkenheid van belanghebbenden en de communicatie over veranderingen in bedrijfsprocessen. Het is belangrijk om belanghebbenden te betrekken bij het BPM-proces, hun input te verzamelen en de impact van veranderingen op hen te communiceren.

Een derde valkuil is dat het te veel gefocust is op technologie en niet op de menselijke kant van het proces. Het is belangrijk om oog te hebben voor de cultuur van de organisatie en de mensen die betrokken zijn bij het proces, zodat veranderingen op een effectieve manier kunnen worden geïmplementeerd.

Tot slot kan een valkuil zijn dat het te veel gericht is op het optimaliseren van bestaande processen. Er moet ook ruimte zijn voor innovatie en het verkennen van nieuwe processen. Het is belangrijk om open te staan voor nieuwe ideeën en mogelijkheden om het bedrijfsproces te verbeteren.

Was this article helpful?