Business Case

Een business case is een gestructureerd voorstel voor een businessverbetering bestemd voor besluitvormers. Een business case onderbouwt een investeringsbeslissing en bestaat vooral uit een kosten- en batenanalyse. Er bestaan niet alleen financiële baten; ook tevredenheid van klanten of gebruikers, verplichtingen vanuit wet- en regelgeving maar ook een verbetering in de uitgangspositie van het bedrijfsproces naar de toekomst, spelen een rol.

Was this article helpful?