Call

Een call is een melding aan de Servicedesk inzake een klacht, een vraag of een incident.

Was this article helpful?