1. Home
  2. Woordenlijst
  3. C
  4. Configuratiebeheer

Configuratiebeheer

Het proces ‘Configuratiebeheer’ heeft tot doel het op gestructureerde en eenduidige wijze, conform gemaakte afspraken, afhandelen van verzoeken om informatie en (aanpassingen van) de registratie van de beheerde objecten behorende tot de informatievoorziening.

Was this article helpful?