1. Home
 2. Learning bites
 3. Devops en functioneel beheer

Devops en functioneel beheer

Tegenwoordig overwegen veel organisaties DevOps als een mogelijke benadering voor vernieuwing en beheer. Vaak wordt ten onrechte gedacht dat DevOps hetzelfde is als Agile met beheer inbegrepen. Functioneel beheer zou een onderdeel moeten zijn van een DevOps team.

Devops

DevOps gaat verder dan Agile met beheer, omdat bij DevOps de nadruk ligt op het continu opleveren en verbeteren. De doelstellingen van DevOps zijn als volgt:

 • Het sneller leveren van waarde aan de business (en klanten!)
 • Het verhogen van de slagingskans van projecten en verbeteringen
 • Het verbeteren van de samenwerking tussen IT en de business
 • Het opheffen van de traditionele scheiding tussen ontwikkeling en operatie.

Bij DevOps wordt er gewerkt met teams, waarbij de rollen minder vastomlijnd zijn dan bij Scrum. Het DevOps-team is een zelfsturend team dat gezamenlijk verantwoordelijk is voor zowel vernieuwing en innovatie als (functioneel) beheer. De functioneel beheerder kan hierin een rol spelen door zich te richten op de verschillende beheersaspecten (ook wel aangeduid als ‘run’) die door het DevOps-team worden aangepakt. Hierbij kan gedacht worden aan:

 • Gebruikersondersteuning
 • Het oplossen van incidenten en defecten
 • Training en kennismanagement
 • Acceptatie van nieuwe functionaliteiten
 • Uitvoeren van diverse testen

Door zich te focussen op deze beheersaspecten kan de functioneel beheerder een waardevolle bijdrage leveren aan het DevOps-team. Bij DevOps is het motto “doe het samen als multidisciplinair team”. Het team bouwt, beheert en lost problemen op voor nieuwe functionaliteiten. Dit zorgt voor gezamenlijke verantwoordelijkheid en kan goed werken voor vernieuwing en beheer van informatievoorziening.

Was this article helpful?