Incidentbeheer

Het proces ‘Incidentbeheer’ heeft tot doel het op gestructureerde en eenduidige wijze, volgens gemaakte afspraken, afhandelen van incidenten die zich voordoen met betrekking tot de informatievoorziening.

Was this article helpful?