Kwaliteit

Kwaliteit is een eigenschap die aangeeft hoe goed iets is in vergelijking met andere vergelijkbare producten of diensten. Het omvat de mate van consistentie, betrouwbaarheid, efficiëntie en effectiviteit. Een hoge kwaliteit betekent dat het voldoet aan de verwachtingen van de klant en dat het product of de dienst waarde toevoegt.

Was this article helpful?