Maatregelen

Maatregelen zijn stappen die worden genomen om een bepaald doel te bereiken of een probleem op te lossen. Dit kunnen acties zijn op verschillende niveaus, zoals persoonlijk, lokaal, nationaal of internationaal, en kunnen gericht zijn op diverse gebieden, zoals milieu, gezondheid, economie en veiligheid.

Was this article helpful?