Malware

Malware is schadelijke software die is ontworpen om schade toe te brengen aan computer– en elektronische apparaten, waaronder smartphones, laptops en servers. Het kan zichzelf installeren en verspreiden zonder de toestemming van de gebruiker en kan verschillende vormen aannemen.

Was this article helpful?