Norm

Een norm is een standaard of verwachting die bepaalt wat als passend, acceptabel of correct wordt beschouwd in een bepaalde situatie of context. Het kan gaan om gedragsnormen, sociale normen, culturele normen of professionele normen. Normen worden vaak geïnternaliseerd en kunnen onbewust gedrag beïnvloeden.

Was this article helpful?