Organisatie

Een organisatie is een gestructureerde groep mensen die samenwerken om bepaalde doelen te bereiken. Een organisatie kan een bedrijf, non-profitorganisatie, overheidsinstelling, onderwijsinstelling, sportclub of andere soortgelijke entiteit zijn. Het heeft een duidelijke hiërarchie, functies, verantwoordelijkheden en regels die het gedrag van de leden bepalen.

Was this article helpful?