Overheid

De overheid is een groep mensen die een bepaald gebied bestuurt en regels en wetten creëert en handhaaft. Het doel van de overheid is om de samenleving te organiseren en te beschermen en de belangen van haar burgers te behartigen. De overheid is verantwoordelijk voor openbare diensten, zoals onderwijs, gezondheidszorg en veiligheid.

Was this article helpful?