Procesmodel

Een procesmodel is een visuele representatie van een bedrijfsproces. Het beschrijft de stappen, de onderlinge relaties en de verantwoordelijkheden in het proces. Hierdoor kan de efficiëntie en effectiviteit van het proces verbeterd worden. Het helpt bij het identificeren van mogelijke verbeterpunten en maakt het mogelijk om het proces te optimaliseren.

Was this article helpful?