Systeem

Een systeem is een geheel van onderdelen die samenwerken om een bepaald doel te bereiken. Het kan gaan om fysieke objecten, processen of zelfs gedragingen van mensen. Een systeem is vaak complex en de onderdelen zijn afhankelijk van elkaar om goed te functioneren.

Was this article helpful?