Testplan

Een testplan is het document waarin de verdeling van de testinspanning over de (combinaties van) te testen objecten en eigenschappen is vastgelegd. Dit in samenhang met uit te voeren activiteiten, op te leveren producten, benodigde resources en doorlooptijd.

Was this article helpful?