1. Home
 2. Learning bites
 3. Use Case Scenario

Use Case Scenario

De use case techniek is een vrij eenvoudige modelleringstechniek dat bestaat uit een visuele weergave (use case diagram) en een tekstuele uitwerking (use case).

Wat heb je eraan?

De use case techniek helpt bij het in kaart brengen van functionele eisen en wensen en de afbakening van een systeem op business- en systeemniveau. 

Daarbij is businessniveau globaal en kan over meerdere systemen heen, het systeemniveau is gericht op een specifiek systeem. 

De use case techniek: 

 • Is gericht op (eind)gebruikers;
 • Zorgt voor goede communicatie tussen alle relevante belanghebbenden; 
 • Levert een set aan kwaliteitseisen op; 
 • Ondersteunt het testen van de opgeleverde wijziging; 
 • Ondersteunt het maken van gebruikersdocumentatie.

Waar moet je op letten?

Bij het werken met use cases moet je rekening houden met de volgende niet te onderschatten valkuilen:

 • Een use case is ongeschikt om wensen en eisen vast te leggen die niet-functioneel of zonder interacties zijn;  
 • Een te gedetailleerde use case verliest zijn kracht;  
 • Soms kan een activiteit of stap in een use case op meerdere manieren uitgelegd worden; 
 • Het kan lastig zijn om de invloed van het bestaande systeem mee te nemen in een use case; 
 • Er wordt bij het maken van een use case geen rekening gehouden met het effect op- en van andere gerelateerde systemen; 
 • Andere technieken om wensen en eisen op te halen kunnen naar de achtergrond verdwijnen, terwijl die zeer waardevol kunnen zijn voor dezelfde wijziging.

Article Attachments

Was this article helpful?