Vernieuwing

Een vernieuwing is de werkzaamheden die ervoor zorgen dat het informatiesysteem in economisch, technisch en functioneel opzicht blijft voldoen aan de gestelde eisen.

Was this article helpful?