Waarde

Waarde is de betekenis, belangrijkheid of nut van iets in de ogen van een individu of een groep. Het kan worden uitgedrukt in geld, emoties, waardering of functionele en praktische toepassingen. Waarde kan ook afhankelijk zijn van cultuur, tijd, plaats en perspectief.

Was this article helpful?