Raamwerk

Een raamwerk, ook wel framework, is een conceptuele ondersteuningsstructuur. Bekende voorbeelden van raamwerken zijn:

  • BiSL (Business information Services Library),  
  • ASL (Application Services Library) en  
  • ITIL (Information Technology Infrastructure Library).

Wat heb je eraan?

Een raamwerk kan als basis dienen voor de organisatie om op een geüniformeerde wijze te gaan werken, het biedt handvatten om mogelijke knelpunten op te lossen en het geeft de mogelijkheid om in een gemeenschappelijke taal te spreken.

Waar moet je op letten?

Als je een raamwerk wilt gebruiken om geüniformeerd te gaan werken en/of mogelijke knelpunten op te lossen, moet je er op letten dat alle betrokken medewerkers kennis hebben van het raamwerk. Daarbij heeft een gemeenschappelijke taal alleen meerwaarde wanneer alle betrokken medewerkers de taal spreken. 

Hebben betrokken medewerkers die kennis niet, moet je continu ad hoc duidelijk maken wat je bedoelt. Dit houdt in dat er door alle betrokken medewerkers veel tijd en energie gestoken moet worden in het ‘eigen’ maken van het raamwerk. 

Overigens moet je er ook voor zorgen dat het raamwerk in het publieke domein is vrijgegeven. Anders mag je het niet zomaar gebruiken en moet je toestemming vragen aan de bedenker. 

Was this article helpful?