Werkgroep

Een werkgroep is een groep van mensen met een bepaald doel of een bepaalde opdracht die zij gezamenlijk resultaatgericht proberen uit te voeren.

Werkgroeprollen 

Hieronder zijn de relevante werkgroeprollen beschreven. 

Opdrachtgever 

De opdrachtgever is degene die een opdracht verstrekt aan een opdrachtnemer, in dit geval is dat de regievoerder. De opdrachtgever krijgt het mandaat hiervoor van de directie of het management van de organisatie. 

Regievoerder 

De regievoerder is eindverantwoordelijk voor het behalen van de voor de werkgroep(en) relevante resultaten. De regievoerder is het aanspreekpunt bij het nemen van cruciale beslissingen, het bespreken van de voortgang, het eventuele wegen van de probleemanalyse, het vormgeven van de planning en te behalen resultaten en het verlenen van decharge aan één- of meerdere werkgroepen. 

Werkgroeptrekker 

De werkgroeptrekker is verantwoordelijk voor het behalen van de voor de werkgroep relevante resultaten. De werkgroeptrekker is de ’aanjager’ van de werkgroep, het aanspreekpunt voor de werkgroepleden en vertegenwoordigt de werkgroep- en leden in het contact met de regievoerder. 

Werkgroeplid 

Een werkgroeplid draagt actief bij aan het behalen van de voor de werkgroep relevante resultaten

 

Was this article helpful?