Werkproces

Een werkproces is de opeenvolging van handelingen die nodig zijn om een specifiek doel te bereiken. Hierbij worden taken, verantwoordelijkheden en bewerkingen op elkaar afgestemd om een efficiënt en gestructureerd verloop te garanderen. Een werkproces kan worden beschreven aan de hand van een stappenplan of flowchart.

Was this article helpful?