Wijziging

Een wijziging is het hele traject (bestaande uit een aantal fase-opleveringen) dat doorlopen wordt met betrekking tot het realiseren van een nieuwe toestand van (een deel van) de informatievoorziening.
Een wijziging kan zijn: een release of een cluster van wijzigingsvoorstellen, één wijzigingsvoorstel, een te wijzigen functie binnen een wijzigingsvoorstel.

Was this article helpful?