Workaround

Een workaround is een tijdelijke oplossing of omweg om een probleem of beperking te omzeilen die niet kan worden opgelost op de normale manier, zoals het gebruik van een alternatieve softwaretoepassing of handmatige aanpassingen om de functionaliteit te verkrijgen die ontbreekt in een softwareprogramma.

Was this article helpful?