8D Methode

Een functioneel beheerder kan de 8D methode gebruiken om gestructureerd en effectief problemen op te lossen. Door de methode te volgen, kan de functioneel beheerder problemen analyseren en oplossen op een manier die de oorzaken van het probleem aanpakt. In plaats van alleen de symptomen te behandelen, wat vaak gebeurd.

Dit kan leiden tot betere oplossingen, meer inzicht en een hogere klanttevredenheid.

Bovendien biedt de 8D methode een gestructureerde en gedocumenteerde aanpak die kan helpen bij het nemen van beslissingen. Het kan ook helpen met de communicatie van de voortgang naar andere belanghebbenden.

Met de 8D methode kun je problemen structureel oplossen in 8 fasen.

  1. Team samenstellen – Om alle aanwezige kennis en kunde te mobiliseren is het belangrijk een multidisciplinair team samen te stellen.
  2. Beschrijf probleem – Het probleem dient, vanuit het gezichtspunt van de probleemhouder, zo objectief en eenduidig mogelijk te worden beschreven.
  3. Los probleem tijdelijk op – Soms is het noodzakelijk om zeer snel een probleem op te lossen. Het vinden van de beste oplossing is dan van latere zorg.
  4. Spoor oorzaak op – Alvorens een definitieve oplossing door te voeren, is het noodzakelijk om de oorzaak van het probleem te weten. Hiervoor kunnen verschillende oorzaakvindmethodieken gebruikt worden (ishikawa- of visgraatdiagram en wie, wat, wanneer, waarom en waardoor).
  5. Vind de oplossing – Als de oorzaak van het probleem eenmaal bekend is, dan kan gericht gezocht worden naar de beste oplossing. Ook hier kunnen verschillende oplosmethodieken gebruikt worden. (Morfologisch overzicht, Waardeanalyse, Constructieprincipes en Creativiteitstechnieken.)
  6. Implementeer oplossing – Als de definitieve oplossing eenmaal bekend is, dan volgt in deze fase de realisatie ervan.
  7. Voorkom probleem – Meestal zijn er aanvullende maatregelen noodzakelijk om het ontstaan van soortgelijke problemen in de toekomst te voorkomen.
  8. Beloon het team – De laatste en mogelijk wel de belangrijkste stap in de 8D methodiek is het belonen van het team.
Was this article helpful?