Belanghebbende

Een belanghebbende is een persoon, organisatie of groep die een direct belang heeft bij een bepaalde zaak of beslissing. In het bedrijfsleven zijn stakeholders, zoals werknemers, klanten, investeerders en leveranciers belanghebbenden. Bij zakelijke beslissingen wordt vaak rekening gehouden met de belangen van deze belanghebbenden.

Was this article helpful?