Communicatie

Communicatie verwijst naar het proces van het overdragen en ontvangen van informatie, gedachten en gevoelens tussen individuen of groepen. Het omvat verbale en non-verbale communicatie, evenals geschreven en digitale communicatie. Communicatie is essentieel voor het tot stand brengen van sociale interacties en het opbouwen van relaties tussen mensen.

Was this article helpful?