Informatie

Informatie is de kennis die wordt gedeeld tussen mensen, systemen of apparaten om een doel te bereiken. Het bestaat uit gegevens die zijn verzameld, geanalyseerd en gepresenteerd op een begrijpelijke manier. Informatie kan verschillende vormen aannemen, zoals tekst, afbeeldingen, audio en video en kan worden gebruikt voor educatieve, zakelijke of persoonlijke doeleinden.

Was this article helpful?