Gegevens

Gegevens zijn feitelijke informatie, zoals getallen, teksten en afbeeldingen, die worden verzameld en opgeslagen om later te kunnen worden gebruikt. Gegevens kunnen worden verzameld uit verschillende bronnen en worden vervolgens geanalyseerd om inzichten te verkrijgen en betere beslissingen te nemen.

Was this article helpful?