Entiteit

Een entiteit is een afgebakend, op zichzelf staand geheel dat als één geheel kan worden beschouwd. Het kan bijvoorbeeld een persoon, een organisatie of een object zijn. Het heeft een eigen identiteit en kan zowel fysiek als abstract zijn.

Heeft dit artikel geholpen?