Escalatie

Bij escalatie wordt een beroep gedaan op de organisatie om meer kennis ter beschikking te stellen of beslissingen te nemen wanneer bij het betreffende organisatieonderdeel onvoldoende bevoegdheden of kennis aanwezig zijn (functionele en/of hiërarchische escalatie).

Was this article helpful?