Faciliteren

Faciliteren is het ondersteunen van een groep mensen om hun doelen te bereiken door middel van processen en technieken die helpen bij het organiseren van hun interactie. Het is gericht op het creëren van een omgeving waarin iedereen zijn mening kan geven en waarbij er gezamenlijk naar oplossingen gezocht wordt.

Was this article helpful?