Interactie

Interactie is het proces waarbij twee of meer personen, objecten of systemen met elkaar communiceren en reageren op elkaars acties, gedragingen of signalen. Het kan zowel fysiek als online plaatsvinden en kan plaatsvinden in verschillende vormen, zoals gesprekken, samenwerking, conflicten of spelactiviteiten.

Was this article helpful?