Incidentmanager

Een incidentmanager is verantwoordelijk voor het snel en adequaat oplossen van een incident binnen een organisatie. Hij of zij coördineert de betrokken partijen en stelt prioriteiten om de impact op de bedrijfsvoering en/of klanten te minimaliseren.

Was this article helpful?