Module

Een module is een afzonderlijk onderdeel of component van een groter geheel, vaak met een specifieke functie. Het kan fysiek zijn, zoals een printplaat in een computer, of functioneel, zoals een stuk software dat een deel van een programma uitvoert. Modules worden vaak gebruikt om complexe systemen op te bouwen.

Was this article helpful?