Parameters

Parameters zijn variabelen waarmee bepaalde eigenschappen of kenmerken van een systeem worden beschreven. Deze kunnen worden gebruikt om te meten of evalueren hoe goed het systeem presteert of om gewenste doelen te bereiken. Parameters zijn van toepassing op uiteenlopende domeinen, van wetenschappelijke experimenten tot technische processen en sociale systemen.

Was this article helpful?