Procedure

Een procedure is een stapsgewijze handleiding waarin beschreven staat hoe een bepaalde taak uitgevoerd moet worden. Het is een vastgelegd proces dat gevolgd moet worden om een bepaald doel te bereiken. Procedures worden vaak gebruikt om consistentie en efficiëntie te waarborgen in de uitvoering van taken binnen een organisatie.

Was this article helpful?