Progressie

Progressie verwijst naar vooruitgang of ontwikkeling in een bepaald domein. Het concept duidt op een toename van kennis, vaardigheden, technologie of andere aspecten die leiden tot verbetering en groei. Progressie kan ook verwijzen naar verbetering op persoonlijk vlak, zoals bijvoorbeeld groei in zelfbewustzijn en zelfontplooiing.

Was this article helpful?