Vaardigheid

Een vaardigheid is een vermogen om effectief en efficiënt acties uit te voeren en problemen op te lossen. Het omvat het hebben van kennis, ervaring en praktische vaardigheden om een taak of activiteit uit te voeren op een niveau van kwaliteit dat is vereist voor succesvolle prestaties.

Was this article helpful?