Project

Een project is een tijdelijk en uniek proces dat wordt uitgevoerd om een specifiek doel te bereiken. Het heeft een begin en een einddatum, een duidelijk gedefinieerd bereik en doelstellingen, een bepaald budget en middelen, en betrekt vaak meerdere belanghebbenden. Projecten kunnen variëren van eenvoudige tot complexe en worden uitgevoerd in verschillende sectoren en disciplines.

Was this article helpful?