Requirements

Requirements zijn specificaties van wat een product, dienst of systeem moet kunnen doen om te voldoen aan de behoeften en verwachtingen van gebruikers. Het kan bijvoorbeeld gaan om functionele eisen zoals wat het product moet kunnen doen, of non-functionele eisen zoals prestaties, veiligheid, gebruiksvriendelijkheid en betrouwbaarheid. Het vastleggen en beheren van requirements is essentieel voor het succesvol ontwerpen en ontwikkelen van producten en systemen.

Was this article helpful?